news: Noworoczna Akademia Rozwoju Menedżerskiego


 

 • Najważniejsze kompetencje menedżerskie w 12. miesięcy
   
 • 12 + 3 innowacyjne i zróżnicowanych tematycznie treningi
   
 • Indywidualnie skomponowany program rozwojowy (sam lub z pomocą osobistego
  coacha kariery decydujesz o intensywności i zakresie tematycznym szkoleń)
   
 • Koszt uczestnictwa w dowolnych pojedynczych warsztatach - 750 zł/os 
   
 • Koszt uczestnictwa w pełnym Cyklu menedżerskim - 7200 zł/os 
   
 • W ramach programu - możliwość uczestnictwa nawet w  12. (wybranych spośród 15.) treningach
  w ciągu 12. miesięcy oraz nieograniczone wsparcie coachingowe w ciągu 24. miesięcy
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stylu i kompetencji przywódczych przełożonego, zależy nie tylko efektywność podległego mu zespołu, ale przede wszystkim atmosfera w miejscu pracy, a co za tym idzie – poziom satysfakcji wśród podległych pracowników. Kompetencje lidera to jednak coś więcej, niż tylko zbiór umiejętności. Być liderem to być sobą we wszystkim, co się robi. To świadomość swoich zachowań i celowości działań. Przywództwo to jednocześnie umiejętność budowania relacji z innymi, gotowość do dzielenia się wiedzą i odpowiedzialnością, ale i konsekwencja w egzekwowaniu ustalonych zasad współpracy.

 
więcej...