szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte (na zamówienie) - najbardziej efektywna forma podnoszenia kwalifikacji pracowników. Pozwala na dostosowanie programu dokładnie do potrzeb klienta i realizację indywidualnych celów w precyzyjnie określony sposób, w konkretnym terminie. Program szkolenia zamkniętego budowany jest w ścisłej współpracy z klientem, po gruntownym zbadaniu potrzeb organizacji.

Wyznajemy zasadę, że jednym z najważniejszych czynników składających się na efektywność szkolenia, są fachowi, starannie dobrani, trenerzy. Dlatego w Compass Consulting klient ma wpływ na ostateczny wybór szkoleniowca. W większości ofert staramy się prezentować Państwu dwie sylwetki prowadzących.