szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte - są propozycją podnoszenia kwalifikacji w danej dziedzinie pracowników. Niewątpliwą zaletą tej formy szkolenia jest możliwość spotkania z uczestnikami „spoza firmy” i wymiany doświadczeń. Szczególnie dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw jest to doskonały sposób na nawiązanie współpracy z potencjalnymi klientami czy partnerami.

Jednak przede wszystkim programy tych szkoleń dają możliwość wieloaspektowego podejścia do realizacji tematu; prezentują najnowsze rozwiązania i trendy określonej dyscypliny.

Proponujemy innowacyjne podejście organizacyjno-metodologiczne. Nawet w przypadku szkoleń otwartych badamy Państwa potrzeby szkoleniowe, tak aby każdorazowo realizacja programu w jak największym stopniu zaspokajała oczekiwania i realizowała cele konkretnej grupy.