Sprzedaż i Obsługa Klienta 2 - 3 października - ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY

 

Otwarte szkolenie sprzedażowe:

Sprzedawanie jest sztuką, wymagającą rozlicznych kompetencji: umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z klientem, zdolności prezentacyjnych, podtrzymywania dobrego kontaktu z kontrahentem na płaszczyźnie biznesowej i pozabiznesowej. Osoby, zajmujące się na co dzień sprzedażą odznaczać się muszą absolutnym profesjonalizmem, a to wymaga czasu, praktyki, silnej motywacji, a w pierwszej kolejności odpowiednio ugruntowanych umiejętności.

Proponowane szkolenie sprzedażowe pozwoli poznać techniki budowania dobrych i trwałych relacji z klientem, ułatwi podniesienie standardów obsługi, a co za tym idzie, umożliwi poprawę wyników sprzedaży i przyczyni się do budowy rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.
Celem prowadzonych przez nas treningów szkoleniowych z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta jest ciągłe
dostarczanie energii i kompetencji handlowcom, a w efekcie rozbudowa sieci dobrych i trwałych
relacji z klientami. Szkolenie sprzedażowe adresowane do doświadczonych handlowców oraz ich przełożonych.

Cele szkolenia sprzedażowego:

  • Zdobycie umiejętności, ułatwiających doskonały kontakt z klientem
  • Umiejętność odczytywania jego potrzeb i oczekiwań
  • Zgromadzenie niezbędnych narzędzi radzenia sobie w sytuacjach typowych i trudnych
  • Opanowanie sztuki wyznaczania celów, osiągania rezultatów sprzedażowych
 
Forma szkolenia:
Otwarte szkolenie sprzedażowe prowadzone metodą warsztatową. Interaktywne techniki współpracy z grupą: dyskusje, scenki i analiza materiału video, inspirujące case studies. Duża ilość ćwiczeń praktycznych - indywidualnych i zespołowych. Przewidziane zadania pozwolą na bieżąco wprowadzić i ocenić umiejętności nabyte podczas szkolenia sprzedażowego oraz przedyskutować najpowszechniejsze problemy branżowe i sprawdzone sposoby przezwyciężania trudności.
 
W ramach pakietu akcesyjnego:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych, realizacja warsztatu, CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów ćwiczeniowych CC, skrypt, konsultacje trenerskie w trakcie i do dwóch miesięcy po zajeciach, raport poszkoleniowy, dokumentacja video, lunch i serwis kawowy, Certyfikat Compass Consulting.

Ilość godzin/dni: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe

Miejsce i termin realizacji: 2 - 3 października 2013, Kraków Hotel ***

Wartość inwestycji: 1220 zł netto / os.