o nas

         

Trenerzy i konsultancii CC to nie tylko eksperci posiadający gruntowną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim specjaliści z mocnym zapleczem praktycznym w konkretnych dziedzinach. Każdy z naszych trenerów musi wykazać się umiejętnością świadomego i harmonijnego funkcjonowania w trójwymiarowej koncepcji Modelu Johna Townsenda, a to oznacza:

  • wysoki poziom wiedzy i umiejętności szkoleniowych
  • wysoki poziom kompetencji trenerskich
  • silną koncentrację na potrzebach uczestników
 
Współpraca z Compass Consulting nie ogranicza się do przeprowadzenia warsztatu. Wychodzimy od wspólnego zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych, a kończymy na przygotowaniu szczegółowego planu wdrożenia w organizacji proponowanych zmian. Takie podejście ma na ceku rozwój osobisty pracowników i poprawę wyników firmy w wieloletniej perspektywie.