Life Coaching

Life coaching – koncentruje się na jakości życia lub poprawie funkcjonowania w konkretnej sferze aktywności.
Przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy skutecznie i metodycznie pragną realizować swoje plany osobiste i zawodowe. Celem coachingu życiowego może być wzmocnienie umiejętności w relacjach interpersonalnych, udzielenie wsparcia w realizacji nowych ról życiowych (np. rodzicielstwo, zmiana miejsca zamieszkania) i obowiązków zawodowych. Ten rodzaj współpracy buduje wiarę we własne możliwości i wspomaga poprawę efektywności osobistej.
Zadaniem coacha jest pomóc partnerowi coachngowemu w określaniu planów życiowych zgodnie z najważniejszymi dla niego wartościami i towarzyszenie mu w realizacji zamierzeń. Dzieję się tak m.in. poprzez pobudzanie motywacji oraz wzmacnianie przekonania, że najcenniejsze zasoby: mądrości, bogactwa doświadczeń i skuteczności znajdują się w samym kliencie.