Cykl szkoleń menedżerskich ma na celu wzmocnienie kultury przywództwa wśród kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw poprzez:

  • Doskonalenie umiejętności kierowniczych
  • Zmianę postaw i weryfikację nastawienia względem siebie w roli lidera
  • Wzmocnienie najlepszych cech przywódczych w menedżerach
     
Proponowane zajęcia odbywają się w formie intensywnych warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod szkoleniowych m.in.: gier symulacyjnych, pracy opartej na analizie i syntezie sytuacji zawodowych. Cały cykl szkoleniowy bazuje na nabywaniu umiejętności poprzez odkrywanie i doświadczanie oraz umożliwia poszerzanie wiedzy za pomocą atrakcyjnych form edukacyjnych, takich jak: wykłady interaktywne, quizy i współzawodnictwo.
Realizację całego cyklu poprzedzać będzie rozbudowane badanie potrzeb szkoleniowych i praca z coachem.
 
Poszczególne moduły będą realizowane w odstępach 4-5 tygodniowych w określonej kolejności, jednak cykl 12. treningów można indywidualnie modyfikować przez wprowadzenie któregoś z tematów opcjonalnych.
Większość warsztatów zakończona będzie zadaniem: problemem do przemyślenia, zaleceniem do przetestowania wypracowanych rozwiązań na gruncie zawodowym oraz prośbą o wypełnienie arkusza wniosków. Rozwiązanie zadania i wnioski okażą się punktem wyjścia do pracy z coachem.
 
program...