Group Coaching

Group Coaching – polega na pracy coacha z grupą nad konkretnym wyzwaniem i ma na celu rozwój potencjału jego uczestników w formie pracy zespołowej.
Ten rodzaj coachingu jest skuteczną metodą zmiany zachowań i postaw, a także osiągania wyznaczonych indywidualnych celów, w oparciu o pracę całego zespołu. Daje możliwość wykorzystywania wzajemnych oddziaływań w grupie, jej dynamiki; czerpie z potencjału wszystkich uczestników procesu oraz ich doświadczenia.
Coaching zespołów realizujemy według modelu behawioralno-poznawczego, którego działanie polega na identyfikacji mechanizmów skutecznych i nieskutecznych we wspólnym funkcjonowaniu i w drodze do konkretnego celu. Kolejnymi etapami pracy są: wyeliminowanie elementów dysfunkcjonalnych i identyfikacja w zespole zasobów, dzięki którym zwiększy swoją skuteczność. Efektem współpracy coachingowej jest świadomy wybór (którego dokonuje grupa) metod działania i obowiązujących norm („kodeks postępowania”).
Group Coaching może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, radzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w organizacji.