Executive Coaching

Executive Coaching – ukierunkowany na podnoszenie efektywności działania najwyższej kadry kierowniczej - kluczowych menedżerów, dyrektorów i prezesów.
Jest procesem wspierającym pracę nad indywidualnym stylem przywódczym, ułatwia rozwój kompetencji menedżerskich, w oparciu o własne zasoby. Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, jak i narzędzi pomagających w rozwijaniu organizacji. Ma zastosowanie w sytuacji kreatywnego planowania, skutecznego wdrażania planów, realizacji zadań i wprowadzania zmian w organizacji.
Przedmiotem tego rodzaju coachingu może być jedno, ściśle zdefiniowane zagadnienie (np. poprawa jakości publicznych wystąpień, umiejętności przywódcze czy automotywacja) lub może dotyczyć całej aktywności zawodowej Klienta. W tym drugim przypadku coach staje się częścią bezpośredniego (często niejawnego) zaplecza swego Partnera i z tej pozycji przyczynia się do wzmocnienia efektywności wszelkich jego działań.
Dlatego Executive Coaching, jako poufna i ukierunkowana na Klienta forma współpracy, gwarantuje liderowi/menedżerowi osiągnięcie najwyższego stopnia swoich możliwości i umiejętności w drodze do wytyczonych celów zawodowych.