news: EFS i Projekty Pilotażowe
Tutaj pojawiają się ogłoszenia i aktualności, dotyczące projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wszelkich projektów badawczych, pilotażowych i dofinansowanych, realizowanych przez Compass Consulting.
 
data aktualizacji: 21.05.2013
Realizacja projektu pilotażowego:
„Projektowanie, testowanie i wdrożenie koncepcji ROI w standardach HR wg. Jack’a Phillipsa." 
Termin: 2013.02.20 - 2013.05.17
Przeszkolonych zostało 14 osób z 9 przedsiębiorstw.
Celem projektu było stworzenie unikatowego programu szkoleniowego, dotyczącego w/w tematyki, dostosowanie treści merytorycznych do wymagań polskiego biznesu, przygotowanie trenerów Compass Consulting do realizacji działań doradczych na najwyższym poziomie, zgodnie z realiami i wymaganiami polskich przedsiębiorstw, długofalowy monitoring wyników i weryfikacja opinii na temat sposobów i efektów wdrożenia metodologii ROI.
Koszt uczestnictwa: bezpłatnie dla stałych Klientów CC (w zamian za deklarację współpracy poszkoleniowej - określono umową).
420 zł netto + deklaracja współpracy poszkoleniowej (określono umową) dla podmiotów, niekorzystających dotąd z usług CC.
Status - ZAKOŃCZONY