coaching

Coaching - jedna z najskuteczniejszych w biznesie metod rozwoju. Tę formę współpracy proponujemy firmom i instytucjom, które chcą podwyższyć efektywność kadry menedżerskiej lub wesprzeć rozwój zawodowy pracowników, szczególnie na stanowiskach specjalistycznych.

Polega on na współpracy między trenerem, a partnerem coachingowym, poprzez czasowe wspieranie klienta w rozwoju jego umiejętności i kompetencji w określonej dziedzinie.

Efekty coachingu są mierzalne na poziomie zachowań, mają bezpośrednie przełożenie na wykonywane obowiązki. Coach, wspólnie z Klientem, weryfikuje efektywność coachingu w odniesieniu do uprzednio ustalonych mierników realizacji celu coachingowego.

Compass Consulting gwarantuje racjonalne podejście do tematu. Zakładamy, że sukces ma swoją strukturę, i że szansa osiągnięcia konkretnych celów jest wprost proporcjonalna do wysiłku i dyscypliny, jakie zostaną w niego zainwestowane.