Career Coaching

 

Career Coaching – przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą zaplanować, bądź zweryfikować swoją ścieżkę zawodową. Jego celem jest odnalezienie w zasobach klienta fundamentów, na których budować i rozwijać własną karierę, w oparciu o wyznawane wartości.
Career coaching umożliwia obiektywną ocenę aktualnej sytuacji zawodowej i wskazanie ewentualnych możliwości rozwoju, bądź jego zagrożeń. Dla organizacji jest to doskonały moment na identyfikację mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika w sytuacji, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej. Przede wszystkim dotyczy jednak sytuacji przygotowania do awansu lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.