Business Coaching

Biznes Coaching – dedykowany specjalistom i menedżerom średniego stopnia. Ukierunkowany jest na rozwój biznesu.

Jego celem jest wspieranie Klienta w doskonaleniu wybranych kompetencji, niezbędnych do realizacji postawionych celów zawodowych. Przebieg procesu coachingowego mocno zasadza się na tematach, związanych z realiami zawodowymi i codziennymi wyzwaniami na danym stanowisku pracy – kształtuje umiejętności menedżerskie, wspiera poprawę efektywności zawodowej, ułatwia otwarcie na zmianę przekonań i kształtuje postawy, umożliwiające dalszy rozwój kariery.

Ten rodzaj coachingu najpełniej uwzględnia specyfikę działalności biznesowej; zwykle prowadzony jest w kontekście konkretnej firmy, co w rezultacie prowadzi do rozwoju biznesu i realizacji interesów wskazanej organizacji.